Българска Конфедерация по Заетостта

Българска
Конфедерация по
Заетостта

Целта на конфедерацията е заедно с всички компании в бранша, да създадем устойчиво партньорство, чрез което да се изгради една по-добра работна среда в България. Ние ще бъдем гласът на българските работодатели и ще защитаваме правата на работниците. БКЗ е неправителствена организация, която не се притеснява да пита и посочва проблемите в пазара на труда и трудовото законодателство. Ние ще се борим за тяхното разрешаване, за устойчивото развитие и революция на пазара на труда. Ще подпомагаме двете най-важни страни от пазара – работодателите и работниците.

Кои сме ние?

Ние сме партньорът, на който можете да разчитате за цялостни решения за вашите служители, съобразени с вашите бизнес нужди.

Обединената експертиза на водещите компании в сферата на ЧР услугите в България съчетава креативност, иновативност, модерни дигитални решения, адаптивност и отвореност към новостите в световен мащаб. Организацията обединява, въвежда и популяризира всички добри практики за управление на персонала и HR услугите. Променя и подобрява модела на HR бизнеса, популяризира услугите и възможностите на своите членове.

Кои сме ние?

Нашите цели

БКЗ цели

Промяна на законодателството към адекватно на реалността

БКЗ цели

Дигитализация и опростяване на консултантския модел

БКЗ цели

Подобрява позиционирането на членовете си пред професионалната общност

Хората и бизнеса заедно

Всички знаем, че ситуацията на пазара на труда в България не е много обнадеждаваща в следствие на неблагоприятната демографска среда. Има много проблеми, които срещаме, но и много предизвикателства, пред които сме изправени. Част от проблемите са свързани със законодателството, други със самите работодатели, а трети с човешкия капитал. Но всички тези проблеми са разрешими и именно за това сме си поставили ясни цели пред нас.

Човешкият фактор е най-важният за успеха на всяка организация. БКЗ създава решения, като влага в този процес уникалност, креативност, гъвкавост, енергия и позитивно мислене. Стремим се чрез доказани бизнес стратегии и процеси да подобрим взаимодействието между индивидите и организацията на всичките ѝ нива.

БКЗ - Надя Василева

Аз съм Надя Василева и от повече от 15 години се занимавам с българския пазар на труда. За този период съм се сблъсквала с много трудности и установих значителен брой проблеми.

Но подкрепям максимата, че всеки един проблем е възможност и предизвикателство. С позицията си като директор на конфедерацията от самото й създаване, заставам с ясна цел и визия за бъдещето: Чрез съединение и единство, можем да постигнем желаните промени в пазара на труда, което да доведе до по-благоприятни условия за работа и бизнес. Всички можем да го постигнем, заедно!

За това Ви каня да се присъедините към нас!

Ние сме вашето спокойствие в динамично променящата се работна среда.Надя Василева
БКЗ

Гласност на проблеми в сферата на човешките ресурси

БКЗ

Подсигуряваме ресурси и адекватни съвети

БКЗ

Спомагане на работния процес в организациите членове

БКЗ

Разработване на специални работни програми

БКЗ

Кръгла маса с всички членове на конфедерацията

БКЗ

Борба срещу лошите практики на пазара на труда

Виж членовете на конфедерацията

За БКЗ