Организацията обединява, въвежда и популяризира всички добри практики за управление на персонала и HR услугите. Променя и подобрява модела на HR бизнеса, популяризира услугите и възможностите на своите членове.

Нашите членове

Основни предимства на членовете:

 • Гласност на проблеми в сферата на човешките ресурси
 • Подсигуряваме ресурси и адекватни съвети
 • Лобиране за адекватно законодателство спомагащо за нормалното функциониране на трудовия пазар
 • Спомагане на работния процес във всяка една организация
 • Разработване на специални работни програми
 • Кръгла маса с всички членове  на конфедерацията
 • Борба срещу лошите практики на пазара
 • Публикуване на свободните позиции в сайта
 • Обединени от общ етичен кодекс
Основни предимства на членовете
Основни изисквания към членовете

Основни изисквания към членовете:

 • Активно участие в срещи, кръгли маси и обсъждания
 • Участие във взаимната помощ
 • Генериране на идеи
 • Плащане на членски внос
 • Споделяне на интересна и полезна информация с всички
 • Спазване на правилата на конфедерацията

Членство