13May

Агенцията по заетостта предоставя онлайн алтернатива на „трудовите борси“

Нови и усъвършенствани стари процеси ще помагат на работодателите да намерят нужните за тях нови кадри

Агенцията по заетостта е разработила нови и е усъвършенствала стари електронни процеси в помощ на работодателите, които искат да намерят нужните за тях допълнителни кадри. Чрез дигиталните си услуги търсещите нови служители ще бъдат насочвани към подходящи, според Агенцията по заетостта, търсещи работа лица.

След края на подбора пък работодателите следва да дадат обратна връзка за резултата от насочването.

13May

2034: Къде са хората

Как ще се промени пазарът на труд в България след 15 години

Половин милион души. Толкова ще загуби България до 2034 г. от хората, които са в трудоспособна възраст в резултат на ниската раждаемост и бързото застаряване. Намаляващото население води до сериозни последствия за местния пазар на труда – ако все по-малко хора работят, то всеки служител трябва да е по-ефективен и по-продуктивен, за да компенсира количествения спад. Казано по друг начин, нуждите на търсещите и уменията на предлагащите труд трябва да са максимално синхронизирани, за да не изгърмят социалните системи, а темпът на икономически растеж да се задържи.

12May

Какво ще се случи с пазара на труда след пандемията

Последиците ще бъдат както краткосрочни, така и дългосрочни

Това е един от най-задаваните въпроси тези дни. С най-много възможни отговори, като се има предвид, че пазарът на труда вече се променя, а пандемията дори не е отминала. Анализаторите очакват както краткосрочни, така и дългосрочни последици за пазара на труда и световната икономика като цяло. Тук ще прочетеш най-актуалните прогнози за кризата, но и какви възможности има в този момент.